Vaučeri za digitalizaciju

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 75.000.000 kuna, s tim da svako poduzeće može iskoristiti od dva do četiri vaučera. Aktivnosti za koje se mogu dobiti vaučer su:

  • Poboljšanje digitalnih vještina – fokusira se na unaprjeđenje i edukaciju stručnjaka te prekvalifikaciju i usavršavanje radne snage u pogledu usvajanja digitalnih vještina. Moguće je dobiti do 75.000,00 kuna po korisniku.
  • Digitalni marketing – moguće je dobiti do 75.000,00 kuna poticaja za izradu web stranice, izradu webshopa, izradu i testiranje mobilnih aplikacija, uporabu podataka za poboljšanje interakcije s kupcima i izradu platformi za rezervacije
  • Kibernetičku sigurnost – do 110.000,00 kuna poticaja za izradu sigurnosnih i tehničkih izvješća, provjera propusnosti podataka i penetracijska testiranja
  • Strategiju digitalne transformacije – do 75.000,00 kuna za izradu strategije digitalne transformacije, opće troškove i vanjske usluge
  • Razvoj ili primjena složenih digitalnih proizvoda i usluga – do 150.000,00 kuna za usluge istraživanja i razvoj koji može uključivati materijalne troškove, npr. izrada prototipa

Za potpore se već sada mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe i MSP-ovi, zaključno s 12.08.2022., a pokrivaju i do 50% cijene izrade rješenja. Poziv za gore navedene vaučere se očekuje do kraja trećeg kvartala ove godine.

Nemojte čekati! Reagirajte na vrijeme, iskoristite poticaje i vaučere te s nama digitalizirajte svoje poduzeće.

Digitalizirajte se!