Istražujemo tržište i optimiziramo Vaš web

Prije samog rada na vašem webu, prvo istražujemo tržište. U današnjem vremenu vrlo je bitno pregledati što se događa na tržištu, optimizacija je uvijek dobra, ali uz dobru provjeru ostalih web stranica može dovesti do još više rezutlata!

Što sve danas moramo napraviti da bi web imao što bolji rating?

  • Optimizacija slika kroz cijeli web
  • Smanjivanje CSS i HTML datoteka
  • Ubrzanje rada s bazama podataka za brže učitavanje stranice
  • Optimiziranje sadržaja unutar stranica
  • Postavljanje SSL certifikata

Sve to i još puno više detalja…

I to nije sve, jer u današnje vrijeme nije samo bitno koliko je dobro optimizirana stranica ako je spora stranica i ako se sporo prikazuje.
Ali i za to, kao i za sve drugo, imamo rješenje te ćemo vam pomoći da dostignete rezultate…