Još od 2010. godine, Google Fonts se koristi kao izvor besplatnih fontova, a fontovi s Google Fontsa se koriste na više od 50 milijuna web stranica. Google Fontovi se mogu koristiti na web stranicama na više načina. Prvi način je da se font preuzme u obliku .zip datoteke, extract-a, pretvori u odgovarajući tip datoteke i nakon što se font prenese na server, ostaje povezati taj font sa stranicom i omogućiti prikazivanje. Osim tog načina, postoji varijanta koja je svima draža, a to je korištenje Google Fonts API-ja.

Upravo način ugrađivanja fontova putem API-ja predstavlja zakonski problem. Naime, sud u Münchenu je odlučio da web stranice koje koriste Google fontove preko Googleovog API-ja krše GDPR. Ugrozu GDPR-a pronalaze u činjenici da web stranica koja komunicira s Google Fontsom zapravo dijeli IP adresu posjetitelja te web stranice s Googleom. Google, preko IP adrese i podataka prikupljenih na ostalim web stranicama koje je ta osoba posjećivala, teoretski može identificirati osobu koja stoji iza IP adrese. Uz to, iako osoba prihvati pravila korištenja i uvjete web stranice, ona nije dala suglasnost da se njene informacije (poput IP adrese) dijele s Googleom. Ako preko Google fontova na Vašoj stranici dođe do dijeljenja osobnih podataka s trećom stranom kojoj korisnik nije dao odobrenje za prikupljanje informacija, taj isti korisnik ima pravo tužiti Vas i tražiti odštetu.

Kazne za kršenje GDPR-a su vrtoglave, ali se mogu zaobići promjenom načina na koji se Google fontovi učitavaju na Vašoj web stranici. Preporučujemo da ne riskirate kazne od potencijalno par milijuna eura, već da nam se obratite i ogradite od potencijalnih problema!

Sačuvajte se od kazni!