Dvojni prikaz cijene

Kao što smo već istaknuli, u Hrvatskoj će od rujna morati biti istaknute cijene proizvoda u kunama i u eurima, a to neće zaobići webshopove niti stranice koje imaju prikaz cijene. Za velike sustave to znači da su moguće nešto kompleksnije nadogradnje, ali i mali webshopovi morat će uvoditi nova rješenja.

Dvojnu cijenu je potrebno iskazivati gdje god su cijene prisutne. Od naslovnice webshopa, kataloga i cjenika, preko stranica proizvoda pa sve do zadnjeg koraka košarice, svugdje moraju biti istaknute dvojne cijene i tečaj po kojem se računaju. Nakon službenog uvođenja eura, dvojni prikaz cijene će biti prisutan još neko vrijeme, ali će euro biti glavna valuta, dok će kuna biti informativna. Naravno, ovaj zakon nije ograničen na webshopove i stranice, već će vrijediti za sve prikaze cijena.

Dvojni prikaz cijene je iza ugla, zato nemojte čekati i spremite se na vrijeme!

Pređimo na euro!