Prema već navedenim direktivama, od 28.5.2022., webshopovi će za proizvode za koje vrijede posebni oblici prodaje poput rasprodaje, akcije i sniženja, morati istaknuti najnižu cijenu tog proizvoda u posljednjih (minimalno) 30 dana prije početka akcije. Tim potezom se želi povećati transparentnost i kupcima prikazati jesu li mogli kupiti neki proizvod po nižoj cijeni od one koja vrijedi tijekom primjena sniženja cijene. Poduzetnici će morati biti iznimno oprezni, jer se uz najavu zakona za prikaz najniže cijene proizvoda u posljednjih 30 dana, najavljuju i veći rasponi iznosa novčanih kazni, kao i stroži inspekcijski nadzori.

Ovaj zakon znači da će svi webshopovi morati implementirati rješenje koje će zapisivati i „pamtiti“ najniže cijene, a potom i prilagoditi stranice proizvoda kako bi se te cijene prikazivale. Uz to, za vrijeme posebnih oblika prodaje vrijedi i ograničenje prikaza cijene tako da se mogu prikazati isključivo 2 cijene:

  • Snižena cijena
  • Najniža cijena proizvoda u periodu od 30 dana prije početka posebnog oblika prodaje (ili regularna cijena)

Webshopovi se moraju pripremiti za brojne promjene, pogotovo kada uzmemo u obzir i da od 5. rujna 2022. stupa na snagu obveza dvojnog prikaza cijene u kunama i eurima.

Zakon stupa na snagu vrlo, vrlo brzo i ako još niste osigurali rješenja za svoj webshop, slobodno nam se javite da na vrijeme razvijemo i implementiramo rješenje za najniži prikaz cijene u posljednjih 30 dana, kako biste poštovali zakon i nastavili normalno poslovati!

Implementirajmo rješenje!